อะไรคือ เทคโนโลยีการอบแห้งแบบ ไฮบริด?

      เทคโนโลยีการอบแห้งแบบไฮบริด เป็นเทคโนโลยีการอบแห้งที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นการแผ่รังสีอินฟราเรด และลมร้อน เข้าด้วยกัน เป็นการอบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับวิธีการอบแห้งแบบเดิม

      ด้วยการใช้ ลมร้อน และการแผ่รังสีฟาร์อินฟราเรด ไปยังวัตถุ ในเวลาเดียวกัน ทำให้สี และหมึก จะถูกเร่งให้แห้งอย่างรวดเร็ว ทำให้เวลาในการอบแห้ง สั้นลงอย่างมาก

ประโยชน์ ที่จะได้จากเทคโนโลยี การอบแห้ง แบบไฮบริด

      เทคโนโลยีการอบแห้งแบบไฮบริด ทำให้เราสามารถตระหนักถึง การอบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับเตาอบแบบเดิมที่มีอยู่ นั่นคือเวลาการอบแห้งสามารถสั้นลงอย่างมาก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเพื่อประหยัดความต้องการเรื่องพื้นที่

ลักษณะของเทคโนโลยีอบแห้งไฮบริด

1. ร่นเวลาการอบแห้ง
2. ลดความต้องการใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด
3. ประหยัดพลังงาน

ข้อดีของการใช้ เทคโนโลยีอบแห้ง แบบไฮบริด

เทคโนโลยีการอบแห้งแบบไฮบริด นำมาซึ่งความได้เปรียบ ดังต่อไปนี้

  • - ไม่เกิดการเดือด บนพื้นผิวในระหว่างกระบวนการอบแห้ง
  • - ปัญหาการปนเปื้อน สามารถลดลงได้ เนื่องจากเวลาในการอบแห้งสั้น
  • - สามารถใช้งานได้ กับการพ่นสีที่หนา
  • - สามารถใช้งานได้กับ ทั้งสีเบสน้ำ (water-based) หรือหมึกพิมพ์ และ สีฝุ่น (powder coating)
  • - สามารถใช้งานได้กับ วัสดุที่หลากหลาย เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว ยาง และอื่น ๆ

กลไกการทำงานของเทคโนโลยีการอบแห้ง แบบไฮบริด

กลไกการบ่ม ด้วยลมร้อน

      ลมร้อนจะสัมผัสกับพื้นผิววัสดุ และถ่ายเทความร้อนจากภายนอกสู่ภายใน

กลไกการบ่ม ด้วยฟาร์อินฟราเรด

      ความร้อนเกิดจากภายใน โดยการแผ่รังสีฟาร์อินฟราเรด ซึ่งเป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า แบบหนึ่ง


      หลักการบ่ม ด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า: โมเลกุล จะดูดซับคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และเริ่มต้นการสั่นสะเทือนโมเลกุล ทำให้ความร้อนเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนนั้น ส่งผลให้เกิดความร้อนจากภายในของวัตถุ (หลักการเดียวกับ ไมโครเวฟ)

กลไกการทำงานของเทคโนโลยีการอบแห้ง แบบไฮบริด

กระบวนการบ่ม มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา

Japanese Language

Mr.Yasuhiro Mori

Tel. 095-7434316

E-mail: pdm.mori@gmail.com

Mr.Noppon Sakhachat

Tel. 081-6196002

E-mail: tct.noppon@cubic.co.th

Mr.Sirisak Sornkom

Tel. 089-6233579

E-mail: tct.sirisak@cubic.co.th